Op zoek naar ...

A la recherche de...

We leven in een prestatiemaatschappij waar veel van ons verlangd wordt. Het leef- en werktempo ligt zo hoog dat onze geest en ons lichaam er vaak onder lijden met de gekende gevolgen :  stress, vermoeidheid, lege batterijen …

Mensen gaan op dat moment op zoek naar “quality-time", ontspanning en balans.

Ik wil je graag enkele “kanalen” aanbieden die kunnen bijdragen tot deze zoektocht.

Mijn jarenlange ervaring in het samenwerken met grote en kleine mensen - als leerkracht in het lager onderwijs - en de constante bijscholingen op allerlei domeinen heb ik gebundeld in de concrete activiteiten die je op mijn website terugvindt.

Graag wil ik samen met jou een “puntje” zetten op jouw “Kwaliteitstijd"

Geert Geeroms

 

Erkend lid van het BMF

www.massagefed.be 

Nous vivons dans une société exigeante dans laquelle "la barre est placée très haut."
Le rythme effréné entre vie privée et vie professionnelle entraîne souvent des souffrances pour notre corps et notre esprit : stress, fatigue, sensation d'être vidés de notre énergie ...

A partir de ce moment-là, nous sommes en recherche de "quality-time", de détente et d'équilibre.

Pour celà, je vous propose quelques "canaux" pouvant satisfaire votre quête.

Mes années d'expériences partagées avec le monde des adultes et des enfants - en tant qu'enseignant en école primaire - et mes formations complémentaires dans divers domaines se trouvent regroupées dans les activités présentées sur mon site.

Avec plaisir, nous mettrons ensemble un "point" sur ce qui définira votre
moment de bien-être.

Geert Geeroms

OPLEIDINGEN

FORMATIONS

Beroep / Profession

 • Diploma Lager Onderwijzer

 • Diplôme d'enseignant en école primaire

Massage / Massages

 • Certificaat Basis Ontspanningsmassage Beauty & Medical Academy (Gent) 

 • Getuigschrift ONDERNEMERSTRAJECT BEROEPSKENNIS Cosmetisch Masseur- Syntra Campus (Asse)

 • Certificaat Triggerpoint massage - Wellness Academie (Hasselt)

 • Certificaat Stoelmassage - Welness Academie (Hasselt)

 • Certificaat Massage Fibromyalgie - Opleidingscentrum Kersten- Maastricht NL

 • Certificat Techniques de massages de base - Beauty & Medical Academy (Gand)

 • Diplôme COMPETENCES PROFESSIONNELLES - Masseur Cosmétique 

  - Syntra Campus (Asse)

 • Certificat Triggerpoint massage - Wellness Académie (Hasselt)

 • Certificat Massage Fibromyalgie - Centre de formation Kersten (Maastricht NL)

Klankmassage / Massage sonore aux bols chantants

 • Certificaat Werken met klankschalen - module 1 - Relaxatiecentrum Boventoon (Torhout)

 • Certificat : Travailler avec les bols chantants - module 1 - Centre de relaxation Boventoon (Torhout)

Magnetiseren / Magnétisation

 • Intuïtieve ontwikkeling en magnetiseren - opleidingscentrum Kersten - Maastricht NL

 • Développement intuItif et magnétisation - Centre de formation Kersten
  (Maastricht NL)

Muzisch /
Expressif

 • Getuigschrift postgraduaat Muzocoach - Vormingscengtrum Pedic (Gent)

 • Diplôme Post-graduat Coach en expression artistique - Centre de formation Pedic (Gand)

Yoga

 • Certificaat Kinder-TienerYOGA - Yogacentrum Invitare (Rijkevorsel)

 • Certificat Yoga pour enfants et adolescents - Centre de yoga Invitare (Rijkevorsel) 

Ervaringen met muziek, zang, theater, yoga...
Expériences lieés à la musique, au chant, au théâtre, au yoga...

 • Jarenlange ervaring met muziek....
 • Autodidactische muzikant
 • Privélessen piano gevolgd
 • Bespeel verschillende instrumenten : keyboard, piano, gitaar, djembé ea.
 • Vele LIVE muziekoptredens gedaan
 • Opleidingen bij www.wisper.be te Gent : 
  improvisatie muziek, zanglessen
 • Theateropleiding bij www.wisper te Gent
 • Beoefen al 10 jaar Hatha Yoga
 • en tal van andere creatieve opleidingen....
 • Depuis toujours, la musique a fait partie de ma vie...
 • Suis musicien autodidacte
 • Ai pris des leçons de piano privées
 • Joue du piano, du keyboard, de la guitare, du djembé...
 • Ai fait de nombreux concerts LIVE 
 • Ai été formé aux techniques d'improvisation en musique, puis aux techniques de chant 
  www.wisper.be à Gand
 • Ai suivi des cours de théâtre www.wisper.be à Gand
 • Pratique le Hatha Yoga depuis 10 ans
 • ....