Vertelsessies met Anne Wyckmans
en Geert Geeroms...

Anne Wyckmans

vertelt - liefst met vuur en vlam - de meest diverse verhalen voor groot en klein.

Geert Geeroms

begeleidt de verhalen  LIVE met eigen gecomponeerde muziek en gebruikt hiervoor telkens diverse aangepaste instrumenten. Muziek en vertellingen versmelten tot één geheel. 

Aanbod :  namiddag- of avondvullende programma’s…

Programma 1 : Afrikaanse Vuurvertellingen
Programma 2 ; Van Melk tot Wijn
Programma 3 : Afrika - schending van kinderrechten
Programma 4 : Vertellingen op maat

Programma 1 : Afrikaanse Vuurvertellingen ...

De traditionele Afrikaanse vertellers schudden de woorden uit hun mouwen en laten ze kolken rond het vuur. Anne brengt deze verhalen naar jullie. Met Afrikaanse instrumenten creeërt Geert een onvervalste vuur-vertellings-sfeer. Een perfecte coctail voor een geslaagde luisterbeleving.

Publiek voor jong en oud, van 8 tot 100 jaar....
Voor bibliotheek, cultuurdienst, huiskamervoorstelling, vereniging, ea...
Duur +/- 80 minuten

Programma 2 : Van Melk tot Wijn ... 

Anne vertelt met passie over het leven van toen. Naoorlogse deugnieterij met een lach en een traan. Herkenbaar voor ouderen maar... kinderen geloven hun oren niet.
Geert en Anne ondersteunen deze vertelling met eigen liedjes.

Publiek voor jong en oud, van 8 tot 100 jaar....
Voor bibliotheek, cultuurdienst, huiskamervoorstelling, gezinsbond, KVLV, KWB, Davidsfonds, senioren, rusthuis, bedrijven en zo meer...
Duur +/- 1 uur 15 min.

Programma 3 : Afrika... schending van kinderrechten

Afrika... Een prachtig werelddeel dat overschaduwd wordt door schending van kinderrechten. Anne brengt geen zeemzoete sprookjes maar levensechte, beklijvende verhalen over meisjesbesnijdenis, kindsoldaten, kindhuwelijken, aidsproblematiek, ...
Geert versterkt de vertelling met eigen gecomponeerde muziek.

Publiek minimum leeftijd 16 jaar - niet geschikt voor zeer gevoelige mensen
Voor bibliotheek, cultuurdienst, jeugddienst, huiskamervoorstelling, ea.
Duur +/- 1 uur 15 min.

Programma 4 : Vertelling op maat

Mits tijdig aangevraagd (minstens 4 maanden op voorhand) creëren Anne en Geert voor u een programma op maat. Woord en muziek zijn onze sterke peilers : Muziek spelen, een lied componeren, een gedicht maken,  mimespel, ... een paar voorbeelden van mogelijke activiteiten.

Publiek voor kleuters en schoolgaande jeugd
Voor bibliotheek, jeugddienst, jeugdbeweging, ea.
Duur +/- 1 uur 30 min.

Anne en/of Geert komen tijdens week-ends en schoolvakanties

Organiseer jij een namiddag of avond voor kinderen, jongeren, volwassenen.… contacteer ons dan via het INVULFORMULIER rechts.

Kostenplaatje

Een prijsofferte wordt u doorgestuurd en is 100 % afhankelijk van uw vraag.